6/05/2011

ตัวเลขที่ชาวฮ่องกงให้ความสำคัญมาก

ตัวเลขที่ชาวฮ่องกงให้ความสำคัญมาก เพราะเชื่อว่าตัวเลขมีผลต่อดวงชะตาพอๆ กับหลักฮวงจุ้ย

เลข 1 หมายถึง ความเป็นหนึ่ง ,เป็นที่หนึ่ง

เลข 2 หมายถึง ง่ายๆ สบายๆ

เลข 3 หมายถึง การเกิด

เลข 4 หมายถึง ซี้ ที่แปลว่าตาย

เลข 5 หมายถึง ไม่

เลข 6 หมายถึง เส้นทาง, การเดินทาง

เลข 7 หมายถึง เสน่ห์ ,ความมีเสน่ห์

เลข 8 หมายถึง ร่ำรวย

เลข 9 หมายถึง ความมั่นคง

เวลาแปลความหมายของเลขที่บ้าน หรือทะเบียนรถจะแปลเรียงกันทีละตัวแล้วดูความหมายรวมๆ ว่าดีหรือไม่

เช่น 789 หมายถึง ความมีเสน่ห์ และรวยอย่างมั่นคง 68 หมายถึง เส้นทางแห่งความรวย เป็นต้น

No comments:

Post a Comment

Search for content in this blog.

Life Insurance